Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. (Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.)

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrat na vrch stránky