Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
Letecký záber na obec Bačkovík.
Obec Bačkovík letecký záber

Obec Bačkovík sa nachádza 25 km severovýchodne od okresného a krajského mesta Košice, v severovýchodnej časti Košického kraja na východe Slovenskej republiky (región Abov). Obec tvorí jedno katastrálne územie s rozlohou 418 ha. Obec mala 582 obyvateľov (stav k 1. 1. 2022).

História obce

Bačkovík, abovská dedina, existovala už v stredoveku a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1323 (Bagak). Obec patrila pod Abovskú (Abovsko-Turnianskú) stolicu. Jej osídlenie bolo pôvodne slovenské, neskôr slovensko-maďarské. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. K pôvodným remeslám, ktoré v tejto dobe v obci existovali, patrili tesár a chovateľ koní. V 15. storočí bola obec súčasťou rodového panstva Perenyiovcov. V roku 1601 mala obec 14 usadlostí. V roku 1828 bolo v obci 46 domov.

Prírodné podmienky

Obec Bačkovík sa rozprestiera na rozhraní Košickej kotliny a západnej časti Slanských vrchov. Nadmorská výška stredu obce je 269 m n. m. . Jej členitý povrch s krátkymi dolinami a svahmi rozčlenenými eróznymi ryhami a výmoľmi tvoria flyšové súvrstvia. Obytná časť obce je v údolí.

Cez obec Bačkovík preteká Rankovský potok, ktorý tečie od severovýchodu na juhozápad a vlieva sa do rieky Olšava. Okolo obce priteká zo západnej strany rieka Olšava. Charakterizuje ju meandrujúci tok s niekoľkými obtočníkmi. Pre celú oblasť táto rieka vytvára priaznivé biologické podmienky pre najúrodnejšie časti chotára.

Územie obce patrí z hľadiska klímy do teplej oblasti, mierne vlhkej, s chladnou zimou. Počet letných dní s najvyššou dennou teplotou 25 °C a viac tu presahuje 50. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18.5 °C, najchladnejším január s priemerom – 4 °C. Najvyššia teplota vzduchu nameraná v týchto miestach je okolo 36 °C, najnižšia okolo – 20 °C. Začiatok vykurovacieho obdobia sa pohybuje medzi 20. septembrom až 10. októbrom. Trvanie vykurovacieho obdobia je 230 – 250 dní.

Priemer ročných zrážok je okolo 700 mm s minimom v marci a maximom v júni. Priemerný počet dní so zrážkami dosahuje 100 – 110, s maximom v júni (10 – 11 dní) a minimom v septembri (6 – 7 dní). Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje v nižších polohách okolo 60. Prvý deň so snehovou pokrývkou je v obci Bačkovík v poslednej dekáde novembra. Priemerná výška snehovej pokrývky dosahuje 10 cm vo februári.

Správne členenie

Obec Bačkovík patrí do matričného obvodu Bidovce, avšak bežné overovacie úkony sa vykonávajú na Obecnom úrade v Bačkovíku. Stavebný úrad (prenesený výkon štátnej správy) má obec v Bidovciach. Funkciu samosprávy vykonáva Obecný úrad Bačkovík.

mapa
Okres Košice – okolie
Návrat na vrch stránky