Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
ilustračná fotografia

Obec zabezpečuje hospodárenie s komunálnym odpadom, jeho odvoz a likvidáciu.

Obyvatelia obce majú nárok na bezplatný odvoz triedeného odpadu, elektro odpadu a nebezpečného odpadu.

Systém zberu

Zber komunálneho odpadu po vytriedení je zabezpečovaný formou nádob na komunálny odpad (čierne nádoby) a ich vývoz v dvojtýždňovom intervale (vždy v utorok).

Zber triedeného odpadu je zabezpečovaný formou farebných vriec na triedený odpad a ich vývoz v termínoch zvozu. Vrecia dostáva domácnosť bezplatne. Obyvatelia majú možnosť využiť k uskladňovaniu triedeného odpadu certifikované farebné nádoby na triedené zložky odpadu.

Domácnosť má nárok na bezplatné obdržanie prvej nádoby na netriedený odpad (čierna nádoba), alebo väčšieho počtu nádob v prípade početnejšej domácnosti, ak jej v minulosti nebola vydaná.

Farebné nádoby na triedené zložky odpadu si domácnosti môžu za úhradu zakúpiť na obecnom úrade.

Elektro odpad je možné celoročne odovzdávať na obecnom úrade. 2-krát v roku je zabezpečovaný zber a odvoz z obce.

Nebezpečný odpad je možné celoročne odovzdávať na obecnom úrade. Jeho likvidáciu zabezpečuje obec v intervale podľa nazhromaždeného množstva.

Upozornenie

Obec realizuje evidenciu vyloženého odpadu vždy v čase 7:00 hod.. V prípade neskoršieho vyloženia odpadu domácnosť stráca nárok na vývoz odpadu v danom termíne a evidenciu pre potreby zľavy v poplatku.

Často kladené otázky

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky.

Ako nakladať s odpadmi

Prečítajte si praktické rady pri hospodárení s odpadom.

Dôležité informácie

Všeobecne záväzné nariadenia o poplatku za odpad
VZN 1/2022
Harmonogram zvozu komunálneho odpadu
Zvozový kalendár 2022
Evidencia vývozu odpadu
Evidencia
Výmera poplatku pre domácnosti
Poplatok 2022
Audit hospodárenia s odpadom 2021
Audit 2021
Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021
Ročný výkaz odpadu 2021
Miera vytriedenia odpadu 2021
Úroveň vytriedenia

Príroda sa bez nás ľudí zaobíde. My bez nej ale nie.
/ David Attenborough

infografika
Návrat na vrch stránky