Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako zamedziť zvyšovaniu dlhu

ilustračný obrázok

Výška nedoplatkov domácností obce Bačkovík na konci septembra 2021 činila € 16.057,-.

Podobný dlh mali obyvatelia obce v roku 2019, kedy sa obec dostala do platobnej neschopnosti. Efektívny výber zákonných a zmluvných poplatkov znížil dlh na konci rok 2020 na hodnotu € 5.000,-, čo obci umožnilo renováciu chodníkov a okolia Obecného úradu.

Pre ďalší rozvoj obce je nevyhnutné zamedziť zvyšovaniu dlhu. Umožnilo by to okrem iného vytvoriť športovo-relaxačnú zónu pre deti obce.

Upozornenie

Zastupiteľstvo obce Bačkovík rozhodlo o vypracovaní systému mesačných splátok. V prípade, že občan neuhradí mesačnú splátku, obec vypovie zmluvy o poskytovaní pitnej vody a likvidácii odpadovej vody, odpojí dlžníka od obecného vodovodu, začne proces vymáhania nedoplatkov formou zákonnej exekúcie, prípadne vyradí dlžníka evidovaného v menších obecných službách z evidencie aktivačných prác.

Veríme, že zodpovedné hospodárenie domácností a obce vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj prospešný pre obyvateľov obce.

Návrat na vrch stránky