Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Základnú a Materskú školu Bačkovík by bolo možné dostavať z Plánu obnovy EÚ

ilustračná fotografia

Základná škola Bačkovík roky vyučuje v dvojzmennej prevádzke. Napriek rozšíreniu školy z prostriedkov obce v roku 2020 obec nedokázala odstrániť dvojzmenné vyučovanie, ani havarijný stav školskej kotolne. Žiakom chýba školská jedáleň.

ilustračná fotografia
Demografický vývoj pôrodnosti a prognóza potrieb Materskej a Základnej školy Bačkovík

Obec nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by umožnili žiadať o dotáciu na dostavbu školy s čo i len minimálnou spoluúčasťou obce. (Rozšírenie školy prestavbou školského bytu na triedy )

Plán obnovy EÚ navrhuje odstrániť dvojzmennú prevádzku školy s plným pokrytím investičných nákladov výstavby a zariadenia budovy. Obec navrhuje dostavať a zrekonštruovať budovu tak, aby sa žiaci 1. – 4. ročníka vyučovali iba dopoludnia, mohli sa v škole naobedovať a popoludní navštevovať školský klub detí. Obec by zároveň rada rozšírila kapacitu Materskej školy, aby predškolskú výchovu mohlo navštevovať viac mladších detí.

Obec jedná s Úradom vlády SR a Ministerstvom školstva o možnostiach dostavby objektu. Finančné zdroje z plánu obnovy EÚ musia byť vyúčtované do roku 2026. Obec verí, že sa súčasnej a budúcim vládam podarí Plán obnovy EÚ zrealizovať.

Návrat na vrch stránky