Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Začali sme s evidenciou triedenia odpadu

Obec Bačkovík koncom roka 2019 začala viesť evidenciu domácností triediacich odpad. V deň zvozu o 8:00 zamestnanec obecného úradu zaeviduje domácnosti, ktoré využili možnosť a umiestnili pred domácnosť vrece so separovaným obsahom. Evidenciu vývozov môžu obyvatelia kontrolovať na web sídle obce:

Evidencia triedenia odpadu domácností

Vývoz triedených zložiek odpadu z obce uhrádzajú obchodné reťazce a obec za vývoz triedeného odpadu neplatí.

Zámerom evidencie je zvýšiť podiel separovaných zložiek odpadu na tvorbe odpadov domácností a ponúknuť v prípade nutnosti zvyšovania poplatku za komunálny odpad domácnostiam možnosť požiadať o zníženú sadzbu poplatku.

Audit hospodárenia s odpadmi v obci Bačkovík v novembri 2019 ukázal, že náklady na obyvateľa, ktorému obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu na rok sú vo výške €15,- pričom všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii komunálneho odpadu určuje ročnú výšku poplatku na úrovni €10,-. Obec teda dofinancuváva domácnostiam vývoz odpadu, čo jej nedovoľuje financovať investičné zámery pre ďalší rozvoj obce.

Zastupiteľstvo obce zvažuje pre rok 2021 zvýšenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu.

V prípade, že potrebujete vrecia na triedené zložky odpadu, môžete si ich zdarma prevziať na Obecnom úrade Bačkovík.

Návrat na vrch stránky