Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Bačkovík

ilustračná fotografia

Predmetom výstavby je vytvorenie aktívnej oddychovej zóny a podmienok pre trávenie voľného času v obci Bačkovík pre deti, dorast a dospelých. Súčasťou oddychovej zóny bude Multifunkčné ihrisko 30 * 14 m (na parcelách č. 80/1 a 80/2).

Predpokladaná hodnota zákazky: 30 398,00 EUR bez DPH.

Lehota na predloženie ponúk: do 31. 07. 2020 do 15:00 hod..

Spôsob predkladania ponúk: písomne poštou na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, alebo osobne na uvedenú adresu.

Výzva a prílohy

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Bačkovík
Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 Výkaz výmer
Príloha č. 5 Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 6 Projektová dokumentácia

Návrat na vrch stránky