Výsledky výberového konania na členov občianskej hliadky

Dňa 20. 6. 2019 sa konalo výberové konanie na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v Bačkovíku. Do výberového konania sa písomne prihlásili 10 záujemcovia o zamestnanie. Výberového konania sa zúčastnilo 8 záujemcov. Z nich 3-členná komisia výberového konania vybrala 4 záujemcov.

Prijatí uchádzači

P.Č.MENOHODNOTITEĽ 1
(body)
HODNOTITEĽ 2
(body)
HODNOTITEĽ 3
(body)
HODNOTENIE
(priemer bodov)
1.Marián
Gábor
8888
2.Marcela
Gáborová
7666,33
3.Renáta
Gáborová
5776,33
4.Róbert
Slepčík
6434,33

Podmienkou prijatia do zamestnania je dodatočné predloženie čistého výpisu z registra trestov a potvrdenie o najvyššom nadobudnutom vzdelaní, alebo potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Prijatí uchádzači sa dostavia do kancelárie Obecného úradu v stredu 26. júna 2019, kde budú informovaní o ďalšom postupe pred podpisom pracovnej zmluvy.

V prípade, že prijatí uchádzači nesplnia podmienku čistého registra trestov, postupujú neprijatí uchádzači s najvyšším počtom bodov medzi prijatých záujemcov. O možnostiach zamestnania budeme neprijatých uchádzačov informovať telefonicky.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat na vrch stránky