Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výsledky výberového konania MOPS Bačkovík 2022 a výzva pre úspešných uchádzačov

Obec Bačkovík zverejňuje výsledky Výberového konania konaného dňa 26. 1. 2022 na Obecnom úrade Bačkovík.

(Maximálny počet bodov: 120. Úplné bodové hodnotenie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Bačkovík.)

Úspešní uchádzači

 1. Marián Gábor st. (91 bodov)
 2. René Gábor (81 bodov)
 3. Martin Gábor (75 bodov)
 4. Mária Gáborová (72 bodov)

Neúspešní uchádzači

 1. Marián Javor (71 bodov)
 2. Marcela Jošková, Marcela Gáborová (70 bodov),
 3. Emil Gábor (69 bodov)
 4. Dušan Hadari, Ján Čarňák (66,5 bodu)
 5. Nikola Slepčíková, Marián Gábor ml. (66 bodov)
 6. Gabriel Turko (65 bodov)
 7. René Joška (64 bodov)
 8. Martin Joška (63,5 bodu)
 9. Mário Joška (62,5 bodu)
 10. Róbert Slepčík (59,5 bodu)
 11. Rudolf Gábor (58,5 bodu)
 12. Klaudia Čarňáková (46,5 bodu)
 13. Silvia Jošková (42,5 bodu)
 14. Enriko Sinu – nezúčastnil sa
 15. Jaroslav Joška – nezúčastnil sa

Povzbudzujeme neúspešných uchádzačov, aby ďalej hľadali možnosť zamestnania na trhu práce v blízkom i vzdialenejšom okolí.

Žiadame úspešných uchádzačov na členov MOPS, aby sa v piatok 28. 1. 2022 medzi 8:00 a 10:00 hod. dostavili na Obecný úrad v Bačkovíku a predložili následné doklady a potvrdenia:

 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní alebo potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky
 • Občiansky preukaz
 • Kartička poistenca
 • Číslo bankového účtu
 • Rodné listy školopovinných detí (v prípade, že je to relevantné)

V Bačkovíku 27. 1. 2022
František Korečko, starosta obce

Návrat na vrch stránky