Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bačkovík

2021/01 :: VZN Obce Bačkovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
2020/01 :: VZN Obce Bačkovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
2019/11 :: VZN Obce Bačkovík o o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík.
2019/10 :: VZN Obce Bačkovík o zneškodňovaní žúmp, náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd.
2019/09 :: VZN Obce Bačkovík o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Bačkovík.

Návrat na vrch stránky