Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 do 20.00 hodiny.

O konaní volieb rozhodol Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z..

ilustračná fotografia

Sídlo volebnej komisie

Adresa: Obecný úrad Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45
Zapisovateľka: Ľubica Gonová
Telefón: 0904 848 904
E-mail: obecny.urad@backovik.sk (e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie)

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Bačkovík

 1. Silvia Duraković, 39 r., konateľka spoločnosti, SME RODINA
 2. Milan Gábor, 66 r., murár, Strana rómskej koalície – SRK
 3. František Korečko, Mgr., 45 r., starosta obce, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Bačkovík

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5

 1. Martin Bajus, 42 r., operátor výroby, Občianska konzervatívna strana (OKS)
 2. Martin Boboňko, 44 r., hasič, Občianska konzervatívna strana (OKS)
 3. Silvia Duraković, 39 r., konateľka spoločnosti, SME RODINA
 4. Lívia Forgáčová, Bc., 26 r., banková poradkyňa, SME RODINA
 5. Emil Gábor, 52 r., murár, Strana rómskej koalície – SRK
 6. Tibor Gábor, 47 r., murár, Strana rómskej koalície – SRK
 7. Michal Gona, 33 r., sektor informačných technológií, nezávislý kandidát
 8. Emil Joška, 59 r., podnikateľ, Strana rómskej koalície – SRK
 9. František Joška, 43 r., murár, Strana rómskej koalície – SRK
 10. Michal Joška, 27 r., murár, Strana rómskej koalície – SRK
 11. Marcela Matejová, 47 r., poštová doručovateľka, obsluha čerpacej stanice, nezávislá kandidátka
 12. Pavol Pločica, Ing., 29 r., tester v informačných technológiách, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu KSK

> odkaz na dokument

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK vo volebnom obvode č. 5 (Košice – okolie)

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

> odkaz na dokument

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. (Informácia v rómskom jazyku)

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. (Informácia v rómskom jazyku)

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva

Obec Bačkovík má pre voľby do orgánov samosprávy obce aj voľby do orgánov samosprávnych krajov jediný volebný okrsok (č. 1). Do volebného okrsku č. 1 patrí celá obec. Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením č. 23/2022 počet poslancov obce Bačkovík pre volebné obdobie 2022 – 26 v počte 5, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

Informácie pre voliča

Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov …

Informácie pre nezávislých kandidátov

Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry …

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií…

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane …

Návrat na vrch stránky