Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

V čističke odpadových vôd je realizovaná výstavba záchytnej šachty

záchytná šachta

Obec Kecerovce, ktorá zabezpečuje úpravu odpadových vôd pre obec Bačkovík, ako prevádzkovateľ čističky odpadových vôd, má dlhodobo problém s prevádzkou čerpadiel opakovane zanášaných hrubými nečistotami z kanalizačnej siete. Z tohto dôvodu sa obce využívajúce čističku dohodli na dostavbe záchytnej šachty pred vstupom do budovy čističky (areál čističky).

Šachta má hĺbku 3 metre a bude pozostávať z hrablí osadených v spodnej prietokovej časti, mechanizmu na vyzdvihnutie odpadu na povrch a bezpečnostného zábradlia. Výstavba začala v júli 2020 a má byť ukončená do konca septembra 2020.

Náklady na výstavbu objektu záchytnej šachty činia €13.000,80,- a obce využívajúce čističku (Bačkovík, Boliarov, Kecerovce, Rankovce) sa dohodli na spolufinancovaní investície pomerom na základe počtu obyvateľov jednotlivých obcí. Finančná spoluúčasť obce Bačkovík bola vyčíslená na hodnotu €1.197,-.

záchytná šachta
ČOV Bačkovík
Návrat na vrch stránky