Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

(Výňatok)

§ 2
Určenie názvu verejných priestranstiev

1. Týmto nariadením sa v obci Bačkovík určujú nasledovné verejné priestranstvá:

a) Verejné priestranstvo „Pred obecným úradom“,
b) Verejné priestranstvo „Pred požiarnou zbrojnicou“

§ 3
Lokalizácia verejných priestranstiev

1. Novovzniknuté verejné priestranstvá uvedené v článku 2 ods. 1 tohto VZN sa nachádzajú v lokalite katastrálneho územia obce Bačkovík nasledovne:

a) Verejné priestranstvo „Pred obecným úradom“ – parcely č. 80/2, 80/1, 79, 2233/1.
b) Verejné priestranstvo „Pred požiarnou zbrojnicou“ – parcela č. 131, 167/2.

Návrat na vrch stránky