Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Stav arzénu v obecnom vodovode v roku 2020

ilustračná fotografia

Z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa arzén v roku 2017, bola prevádzkovateľovi vodovodu, obciam Boliarov – Bačkovík – Kecerovce pre obdobie 2017 – 2020 povolená 1. výnimka na používanie pitnej vody. Prevádzkovateľovi boli nariadené následné opatrenia:

  1. Voda zo skupinového vodovodu sa nesmie používať na prípravu umelej výživy dojčiat a stravy detí a na pitné účely tehotných žien.
  2. Obce sú povinné informovať obyvateľov, detských lekárov a gynekológov o tejto skutočnosti.

Správca skupinového vodovodu (fa. VaK Servis) zabezpečuje 6-krát ročne monitorovanie ukazovateľa arzén. Medzné hodnoty sú prekračované príležitostne, zvyčajne v období sucha. Hodnota arzénu v pitnej vode sa od udelenia výnimky v roku 2017 do júla 2020 výrazne nezvýšila, preto rozhodnutie RÚVZ nebolo potrebné po dobu trvania výnimky prehodnotiť.

Obec Kecerovce má záujem vybudovať vlastnú opravovňu vody, preto Obec Boliarov ako prevádzkovateľ vodného zdroja navrhuje vybudovať opravovňu vody v blízkosti vodného rezervoáru, ktorý zásobuje obce Bačkovík a Boliarov.

Správca skupinového vodovodu bude pre obdobie 2020 – 2023 žiadať o udelenie 2. výnimky na používanie pitnej vody. Úrad verejného zdravotníctva odporúča vybudovať opravovňu vody do konca platnosti 2. výnimky v roku 2023. Predpokladané náklady na výstavbu opravovne vody pre potreby obcí Bačkovík a Boliarov činia investíciu v odhadovanej výške €50.000,-.

Namerané hodnoty

Termín odberuNameraná hodnotaLimit 10 µg.l-1
12. 9. 201913 µg.l-1prekročený
9. 10. 201912,1 µg.l-1prekročený
13. 11. 201911,1 µg.l-1prekročený
7. 2. 202010 µg.l-1vyhovuje
2. 4. 202010 µg.l-1vyhovuje
16. 6. 202019 µg.l-1prekročený
Návrat na vrch stránky