Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Školy v Bačkovíku vyhlasujú chrípkové prázdniny

lieky

Riaditeľka Materskej školy v Bačkovíku a riaditeľka Základnej školy v Bačkovíku po dohode so zriaďovateľom školy Obcou Bačkovík a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, oznamujú rodičom  žiakov, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou školy prerušujú vyučovanie od 25. 2. 2020 (t. j. utorok) do 28. 2. 2020 (t. j. piatok).

Vyučovanie na ZŠ a prevádzka MŠ bude pokračovať 9. 3. 2020 (pondelok).

1. a 3. ročník začína vyučovanie o 8:00 hod., 2. ročník začína vyučovanie o 12:30 hod. a 4. ročník začína vyučovanie o 11:30 hod.

Návrat na vrch stránky