Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Problematická kvalita pitnej vody v obci

ilustračná fotografia

Obec zásobuje domácnosti pitnou vodou z vodného zdroja – vrt Opina L3 skupinovým vodovodom Boliarov – Bačkovík – Kecerovce.

Pravidelné laboratórne výsledky rozborov vody potvrdzujú zvýšený výskyt arzénu. Najvyššia medzná hodnota je 0,01 mg/l, pričom priemerná hodnota ukazovateľa arzén bola v rokoch 2015 – 2017 na úrovni 0,0106 mg/l.

Úrad verejného zdravotníctva udelil výnimku na používanie pitnej vody do termínu september 2020. Nariadenie úradu nedovoľuje používať vodu deťom a tehotným ženám.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva realizuje laboratórne testy v pravidelných mesačných intervaloch.

V závislosti na priebežne meraných výsledkoch môže Úrad verejného zdravotníctva výnimku predlžiť, rovnako ako pri výraznom zhoršení laboratórnych výsledkov obci s okamžitou platnosťou zakázať používanie pitnej vody.

Poskytovatelia vody domácnostiam (Boliarov, Bačkovík, Kecerovce) potrebujú zabezpečiť úpravňu vody. Odhadované náklady na realizáciu stavby budú €70.000,-.

Návrat na vrch stránky