Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
ilustrácia

Obec Bačkovík pripravuje Zmeny a doplnky č. 2 k platnému územnému plánu obce. Verejnosti predkladáme pracovnú verziu, ktorá má vytvoriť návrh zmien a doplnkov územného plánu.

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana prírody a tvorba krajiny (pracovná verzia)
ÚP Bačkovík – krajina
Záber poľnohospodárskej pôdy (pracovná verzia)
ÚP Bačkovík – pôda
Verejnoprospešné stavby (pracovná verzia)
ÚP Bačkovík – verejnoprospešné
Dopravná infraštruktúra (pracovná verzia)
ÚP Bačkovík – Doprava

Termín prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 2 (ÚP Bačkovík) s dotknutými orgánmi bude možné zrealizovať po jeho dopracovaní (momentálne má verejnosť prístup k pracovnej verzii) a ukončení mimoriadnej situácie spôsobenej hrozbou pandémie. Úplná dokumentácia Návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Bačkovík bude verejnosti sprístupnená s predstihom pred termínom verejného prerokovania. Pripomienky k pripravovanému návrhu zmien je možné zasielať na adresu Obecného úradu Bačkovík.

Návrat na vrch stránky