Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Poslaním Obecných novín je vytvárať názorový priestor obyvateľov obce a informovať o dianí v obci a práci Obecného úradu. Za obsah novín zodpovedá Mediálna komisia.

Noviny sú vydávané nepravidelne v náklade 150 ks a distribuované do schránok domácností v obci Bačkovík. E-mail (redakčná rada): obecne.noviny@backovik.sk . Názory autorov článkov sa nemusia zlučovať s názormi redakcie, poslancov a vedenia obce.

Posledné vydanie

náhľad
str. 1
náhľad
str. 2
náhľad
str. 3
náhľad
str. 4
náhľad
str. 5
náhľad
str. 6

Obecné noviny

Návrat na vrch stránky