Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec prijala nariadenie o poplatkoch za komunálne odpady na rok 2021

ilustračná fotografia súdne kladívko kniha erb obce

Zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2020 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.

Nariadenie ponúka v roku 2021 domácnostiam výber z 3 sadzieb poplatkov v závislosti na miere triedenia separovaných zložiek odpadu a množstve vývozov komunálneho odpadu v období 1. 7. – 31. 12. 2020.

Obec pripraví a rozdistribuuje pred 1. júlom 2020 info leták, v ktorom budú obyvatelia prehľadne informovaní o možnosti rozhodnúť sa, aká sadzba poplatku bude domácnosti účtovaná v roku 2021. Obyvatelia nebudú musieť žiadať o zníženie sadzby poplatku v prípade, že na ňu budú mať na základe evidencie vývozu odpadu nárok.

Obec od novembra 2019 vedie evidenciu vývozu odpadu.

V prípade zmiernenia pandemických opatrení chce obec zorganizovať verejné zhromaždenie, na ktorom predstaví systém poplatkov.

Návrat na vrch stránky