Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
vjazd

Obec Bačkovík od roku 2019 pripravuje podmienky pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Lokalita Kapusťanky – Obrazec pozostáva z 28 stavebných parciel.

Prístup k pozemkom

Obec v lokalite Kapusťanky obdržala parcelu šírky cesty a v roku 2020 upravila územný plán umožňujúci výstavbu (Dodatok č. 2) v uvedenej lokalite. Následne zabezpečila projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie (február 2021) a požiadala o územné konanie pre jej budúcu výstavbu (máj 2021).

Náhľad situačného výkresu novej komunikácie v lokalite Kapusťanky – Obrazec.

Vlastníci väčšiny pozemkov podpísali s obcou zmluvu o sprístupnení pozemkov výstavbou podložia (september 2021). Obec zrealizovala výstavbu spevneného podložia (jún 2022) a sprístupnila 28 stavebných parciel. Investícia bola realizovaná podielovou spoluúčasťou majiteľov sprístupnených pozemkov a obce. Investujúci vlastníci obdržia od obce zmluvu o práve prechodu po pozemku obce.

Výstavba distribučnej siete elektriny

Obec podpísala zmluvu s Východoslovenskou distribučnou, a. s. (VSD) o výstavbe distribučnej siete v uvedenej lokalite (júl 2021). Vlastníci 25 parciel prejavili písomný záujem o výstavbu odberného miesta elektriny na hranici pozemku. VSD obdržala územné rozhodnutie k výstavbe trasy NN (apríl 2022). 8. júla 2022 podala obec Bačkovík na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie k výstavbe trasy NN.

Harmonogram výstavby občianskej vybavenosti

ČasťPredpokladaný termín dokončeniaForma financovania
Spevnené podložie prístupovej parcelyzrealizované 6/2022vlastníci sprístupnených pozemkov a obec
Distribučná sieť VSDvo výstavbe – 11/2022VSD
Miestna komunikácianeznámy
Obecný vodovod (dostavba)neznámy
Obecná kanalizácia (dostavba)neznámy

Pozemky so zámerom predaja

  • C-KN 386/4 (650 m2)

Telefónny kontakt na vlastníkov pozemkov, ktorí majú záujem o predaj pozemku, Vám poskytne Obecného úrad Bačkovík na telefónnom čísle 0908 096 671.

Fotogaléria

Návrat na vrch stránky