Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
vjazd

Obec Bačkovík od roku 2019 pripravuje podmienky pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Lokalita Kapusťanky – Obrazec pozostáva z 28 stavebných parciel.

Prístup k pozemkom

Obec v lokalite Kapusťanky obdržala parcelu šírky cesty a v roku 2020 upravila územný plán umožňujúci výstavbu (Dodatok č. 2) v uvedenej lokalite. Následne zabezpečila projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie (február 2021) a požiadala o územné konanie pre jej budúcu výstavbu (máj 2021).

Náhľad situačného výkresu novej komunikácie v lokalite Kapusťanky – Obrazec.

Vlastníci väčšiny pozemkov podpísali s obcou zmluvu o úprave spevneného podložia umožňujúci prístup k pozemkom (september 2021). Investícia je realizovaná podielovou spoluúčasťou majiteľov sprístupnených pozemkov a obce. Investujúci vlastníci budú mať po dokončení spevneného podložia právo prechodu po pozemku obce.

Výstavba distribučnej siete elektriny

Obec podpísala zmluvu s Východoslovenskou distribučnou, a. s. (VSD) o výstavbe distribučnej siete v uvedenej lokalite (júl 2021). Vlastníci 25 parciel prejavili písomný záujem o výstavbu odberného miesta elektriny na hranici pozemku.

Harmonogram výstavby občianskej vybavenosti

ČasťPredpokladaný termín dokončeniaForma financovania
Spevnené podložie prístupovej parcelyvo výstavbe – 2022 / 06vlastníci sprístupnených pozemkov a obec
Distribučná sieť VSDvo výstavbe – 2022 / 07VSD
Miestna komunikácianeznámy
Obecný vodovod (dostavba)neznámy
Obecná kanalizácia (dostavba)neznámy

Pozemky so zámerom predaja

  • C-KN 386/4 (650 m2)
  • C-KN 361/12 (639m2)
  • C-KN 361/13 (640m2)
  • C-KN 361/14 (641m2)
  • C-KN 361/15 (637m2)

Telefónny kontakt na vlastníkov pozemkov, ktorí majú záujem o predaj pozemku, Vám poskytne Obecného úrad Bačkovík na telefónnom čísle 0908 096 671.

Fotogaléria

Návrat na vrch stránky