Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Nedoplatky domácností sa znížili, dlh je stále vysoký

ilustračný obrázok

Malé obce majú ku koncu roka problémy uhrádzať základné pohľadávky a tak zabezpečovať prevádzku obce. Sú preto nútené obmedziť údržbu, opravy a hľadať finančné rezervy v hospodárení. Zníženie podielových daní štátu z dôvodu korona krízy problém ešte zväčšil. Východiskom je audit výberu zákonných a zmluvných poplatkov.

Obec Bačkovík evidovala v novembri 2019 nedoplatky vo výške viac ako 12 tisíc eur. Začiatkom roka 2020 preto upozornila domácnosti na nedoplatky a dohodla sa na splátkovom kalendári. Väčšia časť domácností k 31. októbru 2020 svoj nedoplatok vyrovnala.

Finančné prostriedky obec použila na pokračovanie v rekonštrukcii chodníka v strede obce a údržbu verejných priestranstiev (odstránenie ruiny požiarnej nádrže).

V súčasnosti dlhujú domácnosti na daniach, zákonných a zmluvných poplatkoch viac ako 5 tisíc eur. Nedoplatok môže súvisieť s pozabudnutou platbou, aj dlhodobým neuhrádzaním zabezpečovaných služieb (vývoz odpadu, voda, kanalizácia). Stav nedoplatkov si môžu obyvatelia priebežne kontrolovať v evidencii nedoplatkov (pravidelne v menu SAMOSPRÁVA > NEDOPLATKY).

V decembri bude obec vyzývať domácnosti s nedoplatkom k opätovnému odstráneniu dlhu.

Návrat na vrch stránky