Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Návšteva splnomocnenca pre rómske komunity v Bačkovíku

Abel Ravasz - zdroj: David Ištok - Aktuality.sk

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity v Bačkovíku, navštívi v piatok 26. apríla 2019 obec Bačkovík. Návšteva je iniciovaná starostom obce v snahe pomôcť riešiť problémy obecnej komunity, ktorej viac než polovicu tvoria občania rómskeho etnika. Tí sa  potykajú s problémami ako nevysporiadané pozemky pod rómskou osadou, čierne stavby, nedostatočná kapacita materskej a základnej školy.

Obec sa v minulosti uchádzala o možnosť zriadiť obecné hliadky. V marci 2019 získala súhlas s finančnou podporou na ich zriadenie. Očakávame, že hliadky pomôžu znížiť problémy vzájomného spolunažívania v obci a zlepšia vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi.

V apríli začala obec s likvidáciou čiernych skládok na území obce. 80% odpadu je sústredeného v bezprostrednom okolí rómskej osady. Odpad zhromažďujú aktivační pracovníci obce. Na likvidáciu skládok zorganizovala obec aj brigádu, do ktorej sa majú možnosť zapojiť všetci obyvatelia obce. S likvidáciou odpadu pomáhajú občania aj dobrovoľnými finančnými darmi, nakoľko obec disponuje obmedzenými finančnými prostriedkami. V zbierke sa doposiaľ vyzbieralo €250,-. Žiaľ, odhadované náklady na likvidáciu všetkých skládok činia odhadom €2400,-. Obec chce s likvidáciou pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Pred obcou stojí úloha hľadať cesty k vysporiadaniu pozemkov pod rómskou osadou. Parcely pod osadou vlastní bezpodielové spoločenstvo vlastníkov, ktoré tvorí viac ako 50 spolumajiteľov parciel. Obec má záujem byť mediátorom v snahe umožniť obyvateľom rómskej osady odkúpiť pozemky pod a v okolí domov a dodatočne skolaudovať čierne stavby.

Budova školy už niekoľko rokov nevyhovuje potrebám demografického rastu obce. V budove sídli materská aj malo triedna základná škola v ktorej je v súčasnosti vyučovaný 1. – 4. ročník. Škola beží v dvoj-zmennej prevádzke. Materská škola nie je schopná prijímať všetky žiadosti záujemcov o predprimárne vzdelávanie. Budove chýba jedáleň pokrývajúca súčasnú kapacitu žiakov, preto základná škola vydáva iba suché obedy. Od školského roka 2019/20 nebude môcť základná škola spĺňať povinnosť vydávať žiakom teplú stravu. Demografický vývoj počtu školopovinných žiakov do 3 rokov činí 80% nárast, čo znamená, že o 3 roky bude základná škola schopná zabezpečovať iba prevádzku 1. ročníka. Obec v tejto súvislosti predložila finančnú žiadosť na prístavbu školy vo výške €530.000,-.

Obec nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov, aby zvládla veľké investičné úlohy, ale má ľudský potenciál na strane oboch etník. Stretnutie so splnomocnencom vlády chce vedeniu štátu vyslať signál, že má zmysel investovať do etnicky zmiešaných komunít, ktoré sa v súčasnosti vedia vysporadúvať s problémami spolunažívania, ale narastajúce materiálne problémy by ich o túto schopnosť mohli pripraviť.

Preto sa obraciame na splnomocnenca  vlády pre rómske komunity o pomoc v spomenutých problémoch.

Návrat na vrch stránky