Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Návrh zmien územného plánu 2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom 7. zasadnutí dňa 23. októbra 2019 okrem iného prijalo uznesenie, ktorým poverilo starostu obce prípravou zmien územného plánu s možnosťou vzniku novej ulice.

Nakoľko súčasný územný plán predpokladá výstavbu v častiach obce, v ktorých o výstavbu doposiaľ nebol záujem, starosta na základe na jar zhromaždených žiadostí obyvateľov o výstavbu inžinierskych sietí predložil zastupiteľstvu návrh na presun zón na výstavbu podľa kľúča A a B (viď foto).

Zastupitelia poverili starostu obce prípravou zmien územného plánu podľa kľúča A. Časti obce určené k domovej výstavbe v rómskej osade Bačkovík majú ostať bezo zmien, tak ako to navrhli zmeny územného plánu 1 schválené v roku 2018. Po spracovaní územnoplánovacej dokumentácie obec zvolá zhromaždenie k verejnému prerokovaniu návrhu zmien. Zmeny územného plánu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Návrat na vrch stránky