Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec prijala nariadenie o zneškodňovaní obsahov žúmp a náhradnom zásobovaní vodou

Zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 27. augusta 2019 prijalo uznesenie, ktorým sa ruší pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie k likvidácii obsahu žúmp (pochádzajúce z obdobia dostavby obecnej kanalizácie v roku 2015) a prijalo nové znenie nariadenia. Zámerom nariadenia je lepšie chrániť studne obyvateľov obce a spodné i povrchové vody na území katastra obce.

V jeseni roku 2014 bola do kanalizačnej siete ako prvá pripojená domácnosť Jaroslava Greša. Za päť rokov bolo do obecnej kanalizácie pripojených 80 domov. Nepripojených je doposiaľ 13 domácnosti.

Obyvatelia obce upozorňujú na praktiky vypúšťania žúmp do priekopy pri ceste. Nepripojené domácnosti majú povinnosť dokladovať pravidelný vývoz žumpy za predchádzajúce 3 roky firmou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu obsahu žúmp. V našom okrese je to Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (tel. 055-7952777). V prípade, že domácnosť nedokáže dokladovať vývoz žumpy v tomto období, je obec oprávnená na základe Všeobecne záväzného nariadenia 1/2015 udeliť domácnosti finančnú pokutu.

Žiadame domácnosti, ktoré sa doteraz nepripojili do obecnej kanalizácie, aby tak urobili. Uľahčí im to likvidáciu kanalizačného odpadu.

Návrat na vrch stránky