Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec má zákonnú povinnosť zabezpečovať domácnostiam odvoz komunálneho odpadu. Obyvatelia s trvalým a prechodným pobytom majú na základe nariadenia obce (VZN 1/2020) povinnosť platiť zákonný poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Obyvatelia obce majú nárok na bezodplatný odvoz triedeného odpadu a elektro odpadu.

Systém zberu odpadu

Zber komunálneho odpadu je zabezpečovaný formou nádob na komunálny odpad (čierne nádoby) a ich vývoz v dvojtýždňovom intervale (vždy v utorok). Domácnosť má nárok na bezplatné obdržanie čiernej nádoby (podľa obecného nariadenia), alebo väčšieho počtu nádob v prípade početnejšej domácnosti, ak jej v minulosti ešte nebola vydaná. Obec eviduje v deň vývozu počet vyložených nádob v čase 7:00 hod..

Zber triedeného odpadu je zabezpečovaný formou farebných vriec na triedený odpad a ich vývoz v termínoch harmonogramu zvozu. Vrecia dostáva domácnosť bezplatne. Obyvatelia majú možnosť využiť k uskladňovaniu triedeného odpadu certifikované farebné nádoby na triedené zložky odpadu. Nádoby si domácnosti môžu za úhradu objednať na obecnom úrade. Obec eviduje v deň vývozu vyložený triedený odpad v čase 7:00 hod..

Zber elektro odpadu je realizovaný 2-krát v roku. Elektro odpad je zároveň možné celoročne odovzdávať na obecnom úrade.

Nebezpečný odpad je možné celoročne odovzdávať na obecnom úrade. Jeho likvidáciu zabezpečuje obec v intervale podľa nazhromaždeného množstva.

Dôležité informácie

Harmonogram zvozu komunálneho a triedeného odpadu
Zvozový kalendár 2020
Evidencia vývozu odpadu
Nakladanie s odpadom domácností
Čo kam patrí pri triedení odpadu
Infoleták
Prechod na vrecový zber triedeného odpadu
Infoleták

Ako nakladať s odpadmi

 1. Premýšľajte nad tým, koľko odpadu prinášate do domácnosti z obchodov a ak môžete jeho množstvo zmenšiť, urobte to.
 2. Trieďte odpady a do komunálu dávajte iba to, čo tam patrí. Čo kam patrí pri triedení odpadu
  • Nezahlcujte nádobu biologickým odpadom (zvyšky z potravín, lístie, drevo), popolom, plastami, sklom, papierom a železom.
  • Využite možnosť prevziať si na obecnom úrade vrecia na triedený zber. +421 904 848 904
 3. Nevykladajte nádobu s komunálnym odpadom v termíne vývozu ak usúdite, že jej objem vystačí do ďalšieho termínu vývozu.
  • Zmenšenie počtu vývozov vašej nádoby zníži zvyšovania poplatkov za odvoz odpadu v budúcnosti. ( Obec má so spoločnosťou odvážajúcou odpad podpísanú zmluvu o počte vyvážaných nádob a spoločnosť eviduje v každom termíne zvozu počet vyprázdnených nádob.)
 4. Využívajte každý termín zvozu triedeného odpadu aj v prípade, že sa triedeného odpadu vo vašej domácnosti zhromaždilo málo.
  • Nevkladajte triedený odpad do komunálneho odpadu napriek tomu, že nádoba postačuje na množstvo vášho komunálneho odpadu.
  • Obec od novembra 2019 vedie evidenciu domácnosti triediacich odpad a v prípade, že v budúcnosti bude nútená zvýšiť zákonný poplatok za odvoz odpadu, domácnosti triediace odpad budú mať nárok na zníženú sadzbu poplatku.
 5. Kompostujte a zužitkujte odpadové drevo.
  • Domáci komposter a správny postup kompostovania premení odpad na užitočné hnojivo.
  • Využite možnosť zapožičať si z obce drvičku konárov a premeňte odpadové drevo na teplo.
 6. Neumiestňujte odpady do prírody v okolí obce.
  • Obec je zo zákona povinná zabezpečovať likvidáciu čiernych skládok v katastrálnom území obce a nadbytočné náklady spojené s touto likvidáciou majú vplyv na zvyšovanie poplatkov obyvateľom obce.

„Triedenie odpadu nás umožňuje vykladať nádobu s „komunálom“ iba raz za 6 týždňov.“

— Skúsenosť 5-člennej domácnosti v obci

Praktické rady

Obsluha vozidla poškodila Váš kontajner? Upozornite na to kanceláriu Obecného úradu a svoju adresu nahláste na tel. 0904 848 904. Obec skutočnosť oznámi firme odvážajúcej odpad. V prípade oprávnenosti (vozidlo zaznamenáva manipuláciu s nádobami formou video záznamu) Vám bude dodaná nová nádoba. Nezabudnite uviesť svoje telefónne číslo, aby Vás mohol doručovateľ kontaktovať.

V prípade akýchkoľvek problémov s odvozom odpadu kontaktujte obecný úrad.

Chráňte prírodu vo svojom okolí a upozorňujte spoluobčanov, ktorí ju znečisťujú. Naše deti ju budú taktiež potrebovať.

infografika
Návrat na vrch stránky