Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Likvidujeme čierne skládky odpadu

Likvidácia čiernej skládky odpadu Bačkovík

Rómsku osadu obkolesuje veľká kontinuálna skládka odpadu, ktorú tam občania nahromadili za mnoho rokov. Tvoria ju plasty, sklo, železo a rôzny biologický odpad. Obec sa rozhodla, že doliny okolo rómskej osady vyčistí. Aktivační pracovníci sa pustili do zberu najväčších odpadov, ktoré umiestňujú do veľkoobjemových vriec. Predpokladáme, že skládky sa nám podarí vyčistiť do augusta 2019.

V decembri 2019 očakáva obec výzvu orientovanú na likvidáciu čiernych skládok, do ktorej sa chce obec určite zapojiť, nakoľko finančné zdroje obci neumožňujú skládky zlikvidovať len na náklady obce.

Po vyčistení územia chceme v spolupráci s Miestnou občianskou poriadkovou službou zamedziť ďalšiemu systematickému znečisťovaniu prírody.

Návrat na vrch stránky