Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Konalo sa verejné zhromaždenie k cenám za vývoz odpadu

Dňa 29. novembra 2019 sa konalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce Bačkovík, venujúce sa zmenám v legislatíve nakladania s odpadmi, triedeniu odpadov a cenám za odvoz komunálneho odpadu.

Starosta obce Bačkovík František Korečko predstavil audit hospodárenia súvisiaceho s vývozom komunálneho a drobného stavebného odpadu. Upozornil, že súčasná cena za odvoz nezodpovedá nákladom za nakupovanú službu a bude nevyhnutné ju v budúcnosti zvýšiť. Taktiež upozornil na vysoké percento neplatičov komunálneho odpadu (zoznam neplatičov). V neposlednom rade poukázal na skutočnosť, že súčasný model poplatku za odvoz komunálneho odpadu nemotivuje domácnosti k triedeniu odpadu.

Starosta obce informoval, že obec začala od 1. novembra 2019 viesť evidenciu domácností, triediacich odpad, informoval taktiež o zmene legislatívy, ktorá od januára 2020 vyžaduje od vývozcov odpadu používať pri zvoze mobilné váhy, ktoré obciam umožnia presnejšie evidovať hmotnosti vyvezeného komunálneho a separovaných zložiek odpadu.

Obec predloží na najbližšie zastupiteľstvo návrh nariadenia upravujúceho ceny poplatkov za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý by systém poplatkov zmenil z rovnostárskeho na zásluhový. Pozrite si zverejnený audit vývozu odpadov a poplatkov za rok 2018.

Návrat na vrch stránky