Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Hodnotenie plánu rozvoja obce 2015 – 2020

Život komunít a spoločností podlieha pod vplyvom času zmenám. Zmeny utvárajú ako vonkajšie okolnosti bez pričinenia jednotlivca či skupiny, tak aktívne pôsobenie ľudí a spoločenstiev. Svet v ktorom žijeme totiž nie je nemenný. Naopak, neustále sa premieňa, buď rastie alebo stagnuje a upadá. Preto spoločnosti premýšľajú o budúcnosti a aktívne ovplyvňujú jej smerovanie v rozsahu predpokladaného vývoja a materiálnych možností.  

Obce majú za úlohu vytvárať na strednodobé obdobia plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý im neskôr uľahčí rozhodovanie o plánovanom hospodárení a investíciách. Pri tvorbe plánu pritom zohľadňujú svoju veľkosť, charakter osídlia, charakter obyvateľstva, vyhodnocujú vlastné silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby (SWOT analýza) a na základe toho navrhujú plán ďalšieho rozvoja. K procesu tvorby plánu sa majú možnosť vyjadrovať obyvatelia, záujmové skupiny aj firmy pôsobiace na území obce.

Skôr ako sa obce púšťajú do tvorby budúceho plánu rozvoja, vyhodnocujú zrealizované a nezrealizované zámery predchádzajúceho obdobia. Zastupiteľstvo obce Bačkovík bude mať za úlohu v nastávajúcich mesiacoch vyhodnotiť plán HSR 2015 – 2020, jeho zrealizované a nezrealizované zámery a schváliť plán na nové strednodobé obdobie 2020 – 2025.

K príprave budúceho plánu obec pozve obyvateľov (verejné zhromaždenie 21. februára 2020), aby plán čo najvernejšie odzrkadľoval potreby komunity.

Predkladáme verejnosti sumarizáciu plánu rozvoja na roky 2015 – 2020, ktorý bude hodnotiť obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. februára 2020. Sumarizácia bude východiskovým dokumentom pre vytvorenie budúceho plánu rozvoja obce.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť vaše hodnotiace postrehy a pripomienky skrze Facebook skupinu Bačkovík pre všetkých, zaslaním email správy na adresu starosta@backovik.sk a zúčastníte sa verejného zhromaždenia k plánu rozvoja obce na roky 2020 – 2025.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat na vrch stránky