Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Opakujúce sa letné povodne 2019

Počas júla 2019 sa hornou časťou obce prehnalo v rozpätí 3 týždňov niekoľko búrok návalového charakteru. Dve z nich zasiahli domácnosti a vytopili obydlia v rómskej osade. Nakoľko nadmerné zrážky na poliach nad obcou vytvorili v krátkom čase v najvyššie položenej časti obce rieku, protipovodňová ochrana obce nemohla obyvateľov chrániť. Obec poskytla vytopeným domácnostiam základnú humanitárnu pomoc s podmienkou, že ju v budúcnosti nebude možné opakovať, nakoľko dotknuté domy sú postavené na parcelách cudzích vlastníkov bez stavebného povolenia. Rómska osada si vyžaduje výstavbu regulačného kanála, ktorý usmerní nadmerné zrážky a zamedzí opakovanému vytopeniu domácností. Výstavba protipovodňového kanála si vyžaduje investíciu vo výške €11.000,-. Obec na výstavbu nemôže žiadať o dotáciu Úradu vlády SR, nakoľko dotknuté parcely sú majetkoprávne nevysporiadané a ich vlastníci nedajú súhlas k žiadosti o dotáciu vlády pred regulárnym vysporiadaním vlastníckych práv.

Návrat na vrch stránky