Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Verejné zhromaždenie – Triedenie odpadu a ceny vývozu pre domácnosti

Táto udalosť sa skončila

Prečo verejné zhromaždenie?

Zvyšujúce sa poplatky štátu za vývoz netriedeného odpadu nútia obce motivovať obyvateľov k väčšiemu triedeniu. Obec Bačkovík pritom platí za vývoz netriedeného odpadu vývozcovi viac než v poplatku vyberá od obyvateľov. Za vývoz triedeného odpadu pritom obec ani obyvateľ nemusí platiť. V roku 2018 bol podiel vytriedeného odpadu obce iba 9% čo Bačkovík zaradilo medzi obce s najvyšším poplatkom za likvidáciu odpadu.

Čaká nás rozhodnutie.

Obec potrebuje zvýšiť podiel vývozu triedeného odpadu. Čaká nás jedna z dvoch variant riešenia problému zdražujúceho vývoz: Buď bude zastupiteľstvo nútené paušálne zdvihnúť cenu za odvoz komunálneho odpadu, alebo stanoví zvýhodnenú sadzbu pre domácnosti separujúce odpad a zvýšenú sadzbu tým domácnostiam, ktoré odpady netriedia.

Obec začína viesť evidenciu domácností triediacich odpad.

Od 1. novembra 2019 obec eviduje domácnosti triediace odpad. V deň vývozu triedeného odpadu (v čase 7:30 – 8:00 hod.) vykoná zamestnanec obce evidenciu domácností vykladajúcich vrecia s odpadom a kontrolu obsahu vriec. (Vývozca je oprávnený neprevziať odpad, v prípade, že vykazuje vysokú mieru nevytriedenej zložky.)

Príďte vyjadriť svoj názor, ako má obec riešiť nízky podiel triedeného odpadu.

Užitočné info

Ak vám doma chýbajú farebné vrecia na triedený odpad, nájdete ich vo vestibule Obecného úradu. Firma Kosit zároveň upozorňuje, že farebné vrecia triedeného odpadu nie je možné použiť k vývozu komunálneho odpadu. Takéto vrecia naplnené komunálnym odpadom nebudú vyvezené.

Návrat na vrch stránky