Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Verejné zhromaždenie podielových vlastníkov parciel rómskej osady Bačkovík

Táto udalosť sa skončila

Obec Bačkovík pozýva podielových vlastníkov parciel pod rómskou osadou Bačkovík na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. septembra 2019 o 9:00 hod. v sále kultúrneho domu Bačkovík.

Témy verejnej diskusie

1) Informácie o pretrvávajúcej nelegálnej výstavbe v rómskej osade Bačkovík.
2) Prezentácia možnosti regulárnej výstavby obyvateľov rómskej komunity s dlhodobým trvalým pobytom v obci Bačkovík.
3) Informácia o opakovanej záplavovej povodni v rómskej osade Bačkovík v júli 2019 a podmienkach štátnej dotácie pre výstavbu protipovodňovej ochrany na parcele registra C 1980/1 v obci Bačkovík, katastrálne územie Bačkovík, vo výmere 12886 m², evidovaného na LV č. 243 vo vlastníctve podielových vlastníkov.
4) Informácia o návrhu zmien územného plánu Obce Bačkovík.

Budeme radi, ak prijmete pozvanie a zapojíte sa do diskusie, ktorá má kľúčový dopad na ďalší rozvoj obce Bačkovík.

Návrat na vrch stránky