Verejné zhromaždenie podielových vlastníkov parciel rómskej osady Bačkovík

Obec Bačkovík pozýva podielových vlastníkov parciel pod rómskou osadou Bačkovík na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. septembra 2019 o 9:00 hod. v sále kultúrneho domu Bačkovík.

Témy verejnej diskusie

1) Informácie o pretrvávajúcej nelegálnej výstavbe v rómskej osade Bačkovík.
2) Prezentácia možnosti regulárnej výstavby obyvateľov rómskej komunity s dlhodobým trvalým pobytom v obci Bačkovík.
3) Informácia o opakovanej záplavovej povodni v rómskej osade Bačkovík v júli 2019 a podmienkach štátnej dotácie pre výstavbu protipovodňovej ochrany na parcele registra C 1980/1 v obci Bačkovík, katastrálne územie Bačkovík, vo výmere 12886 m², evidovaného na LV č. 243 vo vlastníctve podielových vlastníkov.
4) Informácia o návrhu zmien územného plánu Obce Bačkovík.

Budeme radi, ak prijmete pozvanie a zapojíte sa do diskusie, ktorá má kľúčový dopad na ďalší rozvoj obce Bačkovík.

Návrat na vrch stránky