Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Valné zhromaždenie Združeného pozemkového spoločenstva Bačkovík

Táto udalosť sa skončila

Výbor Združeného pozemkového spoločenstva Bačkovík pozýva jeho členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6. 2022 (sobota) o 9.00 hod. v budove Obecného úradu obce Bačkovík, s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov (8.30 hod.- 9.00 hod.)
 2. Privítanie, úvod a kontrola uznášaniaschopnosti.
 3. Návrh a schválenie programu VZ.
 4. Voľba zapisovateľa, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov.
 5. Správa predsedu ZPS o činnosti, kontrola uznesenia a plán činnosti.
 6. Správa o hospodárení, návrh rozpočtu.
 7. Návrh na rozdelenie zisku.
 8. Správa dozornej rady.
 9. Správa lesného hospodára.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

Účasť podielnikov je nutná. V prípade akejkoľvek prekážky je možné, aby Vás na valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca na základe splnomocnenia (viď nižšie).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Darina Čuntalová, predsedníčka ZPS Bačkovík

Návrat na vrch stránky