Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Verejné zhromaždenie :: Plán rozvoja obce Bačkovík 2020 – 2025

Táto udalosť sa skončila

Obec Bačkovík pozýva obyvateľov obce k verejnej diskusii na tému „Rozvoj obce Bačkovík 2020 – 2025“.

Obec za poslednú dekádu rástla počtom obyvateľov, znížil sa sa vekový priemer obyvateľov rómskeho etnika, naopak zvýšil sa vekový priemer ne-rómov. Rast počtu obyvateľov obce bude naďalej pozvoľne pokračovať. Táto skutočnosť si vyžaduje verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní obce a pláne jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Pred obcou stojí kľúčová úloha udržať a rozvíjať sociálnu súdržnosť obyvateľov obce. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2020 – 2025 má podporiť udržateľnosť a rozvoj sociálnej súdržnosti obyvateľov.

Na verejnom zhromaždení k tejto téme budeme diskutovať o hlavných potrebách obyvateľov obce, srednodobých a dlhodobých prioritách rozvoja, ako aj silných a slabých stránkach života obyvateľov obce Bačkovík.

Cieľom verejnej diskusie bude zhromaždiť podnety pre prípravu rozvojového plánu obce na nasledujúcich 5 rokov. Pred obcou stojí výzvy ako podporiť tvorbu pracovných miest, akým spôsobom podporovať sociálny a materiálny rozvoj obyvateľov obce.

Veríme, že sa Verejného zhromaždenia k téme rozvoja zúčastníte a svojim názorom podporíte konštruktívnu diskusiu k tvorbe plánu. Súčasťou zhromaždenia bude malé občerstvenie.

Návrat na vrch stránky