Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

1. verejné zhromaždenie :: Plán rozvoja obce Bačkovík 2020 – 2030

Obec Bačkovík pozýva obyvateľov obce k 1. verejnej diskusii na tému „Rozvoj obce Bačkovík 2020 – 2030“.

Obec za poslednú dekádu rástla počtom obyvateľov, znížil sa sa vekový priemer obyvateľov rómskeho etnika, naopak zvýšil sa vekový priemer ne-rómov. Rast počtu obyvateľov obce bude naďalej pozvoľne pokračovať. Táto skutočnosť si vyžaduje verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní obce a pláne jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Pred obcou stojí kľúčová úloha udržať a rozvíjať sociálnu súdržnosť obyvateľov obce. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2020 – 2030 má podporiť udržateľnosť a rozvoj sociálnej súdržnosti obyvateľov.

Na prvom verejnom zhromaždení k tejto téme budeme v prvom rade hodnotiť naplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík 2015 – 2020. Ako druhú tému otvoríme diskusiu o silných a slabých stránkach života obyvateľov obce Bačkovík.

Zámerom následných verejných zhromaždení v horizonte pol roka bude diskutovať o tom, aké investičné úlohy by mala obec v budúcej dekáde realizovať, ako má obec podporiť tvorbu pracovných miest a akým spôsobom je možné podporovať sociálny rozvoj obyvateľov obce.

Veríme, že sa 1. verejného zhromaždenia k téme rozvoja zúčastníte a svojim názorom podporíte konštruktívnu diskusiu k tvorbe plánu. Súčasťou zhromaždenia bude malé občerstvenie.

Návrat na vrch stránky