Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Určite využite

Dovoz pečiva do obce

Z dôvodu chýbajúcich potravín v obci Bačkovík zabezpečuje dovoz pečiva do obce pravidelne pekáreň Juno (Hrašovík).

DNI: Pondelok & Štvrtok
ČAS: 12:00 – 12:30 hod.
PREDAJNÉ MIESTA: Obecný úrad & Rómska osada

Pre overenie volajte 0905 891 646.

Čo s odpadom

Komunálny odpad

je z obce odvážaný každé dva týždne. Obyvatelia ho vkladajú do čiernych kontajnerov. Každý obyvateľ obce hradí ročne za odvoz komunálneho odpadu € 10,-. Domácnosť s počtom obyvateľov 1 – 5 osoby má nárok dostať do užívania 1 kontajner. Domácnosť s počtom členov 6 – 10 osôb má nárok dostať do užívania druhý kontajner. | Harmonogram zvozu

Triedený odpad

je z obce odvážaný podľa triedených komodít a zvozového kalendára. Triedený odpad je z domácnosti odvážaný bezplatne, preto je výhodné neumiestňovať ho do komunálneho odpadu. Odpad domácnosti triedia do vriec, ktoré dostanú na obecnom úrade. | Čo kam patrí pri triedení | Harmonogram zvozu | Infoleták – Prechod na vrecový zber

Sezónny odpad

je z obce odvážaný 2-krát v roku (na jar a na jeseň) objednaným veľkokapacitným kontajnerom. O termíne pristavenia kontajnera sú občania informovaní SMS správou.

Bio odpad

konkrétne vetvy stromov, lístie, pokosenú trávu je potrebné spracovať v domácich kompostéroch. K spracovaniu čerstvého orezu stromov si môžu obyvatelia zapožičať drvičku konárov. Pre viac informácií kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 0904 848 904.

Elektro odpad

môžu domácnosti celoročne bezplatne odovzdať na obecnom úrade. Odvoz odpadu 2-krát ročne zabezpečuje špecializovaná firma.

Stavebný odpad

je potrebné umiestňovať na zberné dvory zabezpečujúce likvidáciu drobného stavebného odpadu v Košiciach. Cena za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa pohybuje na sadzbe cca 0,02 €.

V prípade akýchkoľvek problémov s odvozom odpadu kontaktujte obecný úrad.

Chráňte prírodu vo svojom okolí a upozorňujte spoluobčanov, ktorí ju znečisťujú. Naše deti ju budú taktiež potrebovať.

Bačkovík SMS Info

Informačné SMS správy sú efektívnym spôsobom komunikácie medzi obecným úradom a obyvateľmi. Účelne dopĺňajú obecný rozhlas. Nemusíte byť v čase hlásenia obecného rozhlasu v obci. Zaregistrujte svoje mobilné telefónne číslo a bezplatne dostávajte dôležité informácie obecného úradu.

Ako sa zaregistrovať

Môžete prísť do kancelárie obecného úradu a nahlásiť tam svoje telefónne číslo, ale najrýchlešie to urobíte zaslaním SMS správy v tvare:

INFO ANO MENO PRIEZVISKO na tel. číslo 0904 848 904.

(Zaslaním tejto SMS správy dávate Obecnému úradu Bačkovík súhlas k spracovaniu vášho mena a telefónneho čísla pre potreby osobnej komunikácie Obecného úradu Bačkovík s obyvateľom obce.)

Každé telefónne číslo v domácnosti môže zaregistrovaním prijímať informačné SMS správy obecného úradu.

Zasielanie SMS správ môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy v tvare:

INFO NIE MENO PRIEZVISKO.

Návrat na vrch stránky