Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Budeme mať Miestnu občiansku poriadkovú službu

Obec podala v septembri 2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok, aby mohla zriadiť miestnu poriadkovú službu. Koncom marca 2019 bola obec listom oboznámená, že úrad vlády schválil predloženú žiadosť.

Cieľom projektu je ochrana bezpečnosti v obci, zlepšenie kvality komunitného života a v neposlednom rade zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce prostredníctvom zriadenia poriadkových služieb s prítomnosťou občanov marginalizovanej rómskej komunity (MRK).

Občianske hliadky budú zodpovedať hlavne za:

 • Ochrana verejného poriadku.
 • Zamedzovanie poškodzovaniu majetku.
 • Bezpečnosť detí počas ich odchodu do školy a zo školy.
 • Kontrola pohybu maloletých detí vo vybraných lokalitách v neskorých večerných hodinách.
 • Kontrola a zamedzenie vytvárania čiernych skládok odpadu.

Obec bude môcť zamestnať 4 osoby z radov MRK. Po podpísaní zmluvy medzi Úradom vlády SR a obcou zverejní obec termín výberového konania a kritéria pre podanie písomnej žiadosti – záujem o prácu „Člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

Základné podmienky pre výber členov Miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • Vek minimálne 18 rokov.
 • Ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008.
 • Zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený v zmysle Trestného zákona č. 300/2005.
 • Autorita v komunite MRK
 • Predchádzajúca skúsenosť s vykonávaním obdobných úkonov
 • Sebaovládanie a nekonfliktnosť

O vyhlásení výberového konania bude obec včas informovať.

Návrat na vrch stránky