Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Biologicky odpad už nebude možné umiestňovať do nádob komunálneho odpadu

ilustračná fotografia

Od 1. januára 2023 nadobúda účinnosť časť zákona o odpadoch, ktorá ukladá obciam okrem iných aj povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).

Táto povinnosť sa však nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

Domáce kompostovanie je najhospodárnejší spôsob zákonného zaobchádzania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným odpadom.

Ak sa obec po 1. 1. 2023 nebude môcť preukázať prehlásením všetkých domácností o domácom kompostovaní, bude nútená zabezpečiť zavedenie zberu a vývozu BRKO a BRO, čo zvýši cenu za vývoz komunálneho odpadu.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku obec Bačkovík odporúča domácnostiam podpísať prehlásenie, že domácnosť vykonáva kompostovanie BRKO a BRO.

Zverejňujeme tlačivo vyhlásenia (formulár bude k obdržaniu na obecnom úrade a zároveň bude doručený do schránok domácností).

Návrat na vrch stránky