Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Bačkovík eviduje nedoplatky na daniach vo výške viac ako 12.000€

ilustračný obrázok

Nedostatok finančných prostriedkov na účte obce v novembri 2019 spôsobil, že obec nebola schopná v predpísaných termínoch plniť svoje finančné záväzky a žiadala dodávateľov služieb o predlženie splatnosti finančných pohľadávok. Následný audit na zákonných a zmluvných poplatkoch ukázal dlh vo výške €19.700,-.

Dlh je tvorený zákonnými a zmluvnými poplatkami: miestna daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, vodné, stočné, miestna daň za psa.

Obec začala komunikovať s dlžníkmi a veľká časť z nich dlžnú čiastku buď uhradila, alebo podpísala dohodu o uznaní a splácaní dlhu. Veríme, že sa obci do konca roka 2020 podarí minimalizovať výšku nedoplatkov. Umožní to ďalšiu údržbu a opravy verejných priestranstiev obce.

Nedoplatky obyvateľov obce na zákonných a zmluvných poplatkoch (stav k 2. 1. 2020.)

Obec Bačkovík prosí občanov, aby si skontrolovali, či nemajú voči obci podlžnosti v prípadoch, keď si nevyzdvihli doručené zásielky na pošte. Môžu tak urobiť na čísle +421 904 848 904.

Návrat na vrch stránky