Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2019

Návrh zmien územného plánu 2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom 7. zasadnutí dňa 23. októbra 2019 okrem iného prijalo uznesenie, ktorým poverilo starostu obce prípravou zmien územného plánu s možnosťou vzniku novej ulice.

Nakoľko súčasný územný plán predpokladá výstavbu v častiach obce, v ktorých o výstavbu doposiaľ nebol záujem, starosta na základe na jar zhromaždených žiadostí obyvateľov o výstavbu inžinierskych sietí predložil zastupiteľstvu návrh na presun zón na výstavbu podľa kľúča A a B (viď foto).

Zastupitelia poverili starostu obce prípravou zmien územného plánu podľa kľúča A. Časti obce určené k domovej výstavbe v rómskej osade Bačkovík majú ostať bezo zmien, tak ako to navrhli zmeny územného plánu 1 schválené v roku 2018. Po spracovaní územnoplánovacej dokumentácie obec zvolá zhromaždenie k verejnému prerokovaniu návrhu zmien. Zmeny územného plánu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

7. zasadnutie zastupiteľstva obce

Dňa 23. októbra 2019 (streda) o 18.00 hod. sa na Obecnom úrade v Bačkovíku bude konať 7. zasadnutie zastupiteľstva obce.

Predmetom rokovania bude okrem iného návrhy zmien v územnom pláne obce, príprava pre možnosť výstavby novej ulice, návrh fondu opráv obecnej vodovodnej siete a hodnotenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v rokoch 2015 – 2020. Prečítajte si celý návrh programu rokovania.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.


Zápisnica zo zasadnutia.

Kalanetika v Bačkovíku

Pozývame záujemkyne o cvičenie posilňovacích cvikov Kalanetiky pridať sa skupine cvičiacich. Cvičenia pod vedením Andrey Korečkovej prebiehajú v knižnici Obecného úradu Bačkovík po dohode 1 – 2 krát týždenne v čase 19:00 – 20:00 hod.. Informácie o najbližších termínoch Vám poskytne Eva Godušová (0903 350 299), prípadne ich nájdete na dverách knižnice. Cvičiaci si so sebou potrebuje priniesť karimatku. Poplatok za jedno cvičenie je €1,-.

Eurobus Irisbus

Eurobus pripravuje nový cestovný poriadok 2020

Obec Bačkovík bola regionálnym dopravcom fa. Eurobus vyzvaná, aby pred zverejnením nového cestovného poriadku (vojde do platnosti 9. 12. 2019) informovala, aké zmeny požadujú cestujúci  využívajúci služby dopravcu.

Zhromaždené podnety (žiadosti):

1) presun času odchodu linky z Košíc do Bačkovíka z 14:50 hod. na 15:10 hod. (vyhovuje sa)
2) zavedenie spoja z Košíc do Bačkovíka o 22:30 hod, respektíve zavedenie spoja z Bidoviec do Bačkovíka o 23:30 hod. (nevyhovuje sa z dôvodu ne rentability)
3) zavedenie spoja z Košíc do Bačkovíka v čase medzi 8:00 hod. a 9:00 hod. (nevyhovuje sa z dôvodu ne rentability) 4) opätovné zavedenie striedania prestupov na víkendových linkách z Bačkovíka do Košíc (nevyhovuje sa, nakoľko to neumožňuje kolobeh autobusov).

Ďalšia lekárska pohotovosť v Košiciach

Pre narastajúci počet ošetrených pacientov v čase pohotovostnej služby zriadilo mesto Košice ďalšiu lekársku pohotovosť. Sídli na adrese Národná trieda 27 (pri OD Beta, MHD zastávka Tomašíkova). V prípade príchodu autom umožňuje parkovanie vo dvore.

Ordinačné hodiny: pracovné dni 16:00 – 22:00 hod. / víkend: 7:00 – 22:00 hod.

Telefón: ambulancia pre deti 055 63 22222 / ambulancia pre dospelých: 055 64 22222.

Aj naďalej môžu pacienti využívať Ambulantnú pohotovostnú službu na ul. Toryská.

Návrat na vrch stránky